O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JIZZAX VILOYATI "JIZZAX BUYUM BOZORI" JAMIYATI